squash

آخرین اخبار در مورد فعال شدن آژیرهای خطر در اراضی اشغالی

فعال شدن آژیرهای خطر در اراضی اشغالی

فعال شدن آژیرهای خطر در اراضی اشغالی به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های صهیونیستی، شامگاه امروز (چهارشنبه)، از فعال شدن آژیرهای خطر در مجاورت نوار غزه خبر دادند. در حال تکمیل... ...

فعال شدن آژیرهای خطر در اراضی اشغالی

فعال شدن آژیرهای خطر در اراضی اشغالی به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های صهیونیستی، شامگاه امروز (چهارشنبه)، از فعال شدن آژیرهای خطر در مجاورت نوار غزه خبر دادند. در حال تکمیل... ...

فعال شدن آژیرهای خطر در اراضی اشغالی

فعال شدن آژیرهای خطر در اراضی اشغالی به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های صهیونیستی، شامگاه امروز (چهارشنبه)، از فعال شدن آژیرهای خطر در مجاورت نوار غزه خبر دادند. در حال تکمیل... ...