squash

آخرین اخبار در مورد دیدار تحریک‌آمیز قانونگذاران آمریکایی با مقام‌های تایوان

دیدار تحریک‌آمیز قانونگذاران آمریکایی با مقام‌های تایوان

دیدار تحریک‌آمیز قانونگذاران آمریکایی با مقام‌های تایوان به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، هیأتی از قانونگذاران آمریکایی که شامگاه یکشنبه برای یک سفر دو روزه وارد تایوان شدند، با «تسای اینگ‌ون» رئیس جمهور این جزیره دیدار کرد. دفتر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در تایپه گفت که این هیأت توسط سناتور «اِد مارکی» و چهار قانونگذار دیگر مجلس نمایندگان این کشور با تسای و دیگر مقامات ارشد تایوان دیدار کرد ...

دیدار تحریک‌آمیز قانونگذاران آمریکایی با مقام‌های تایوان

دیدار تحریک‌آمیز قانونگذاران آمریکایی با مقام‌های تایوان به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، هیأتی از قانونگذاران آمریکایی که شامگاه یکشنبه برای یک سفر دو روزه وارد تایوان شدند، با «تسای اینگ‌ون» رئیس جمهور این جزیره دیدار کرد. دفتر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در تایپه گفت که این هیأت توسط سناتور «اِد مارکی» و چهار قانونگذار دیگر مجلس نمایندگان این کشور با تسای و دیگر مقامات ارشد تایوان دیدار کرد ...

دیدار تحریک‌آمیز قانونگذاران آمریکایی با مقام‌های تایوان

دیدار تحریک‌آمیز قانونگذاران آمریکایی با مقام‌های تایوان به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، هیأتی از قانونگذاران آمریکایی که شامگاه یکشنبه برای یک سفر دو روزه وارد تایوان شدند، با «تسای اینگ‌ون» رئیس جمهور این جزیره دیدار کرد. دفتر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در تایپه گفت که این هیأت توسط سناتور «اِد مارکی» و چهار قانونگذار دیگر مجلس نمایندگان این کشور با تسای و دیگر مقامات ارشد تایوان دیدار کرد ...