squash

آخرین اخبار در مورد خبرهایی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به طرطوس سوریه

خبرهایی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به طرطوس سوریه

خبرهایی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به طرطوس سوریه به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری از فعال شدن سامانه پدافندی در طرطوس واقع در غرب سوریه خبر می‌دهند. سوریهشبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که این حملات توسط جنگنده‌های این رژیم صورت گرفته است. رژیم صهیونیستیگزارشهای تأیید نشده هم حاکی از این است که صدای چند انفجار در طرطوس شنیده شده و دستکم دو موشک از حریم هوایی لبنان به سمت سوریه ...

خبرهایی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به طرطوس سوریه

خبرهایی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به طرطوس سوریه به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری از فعال شدن سامانه پدافندی در طرطوس واقع در غرب سوریه خبر می‌دهند. سوریهشبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که این حملات توسط جنگنده‌های این رژیم صورت گرفته است. رژیم صهیونیستیگزارشهای تأیید نشده هم حاکی از این است که صدای چند انفجار در طرطوس شنیده شده و دستکم دو موشک از حریم هوایی لبنان به سمت سوریه ...

خبرهایی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به طرطوس سوریه

خبرهایی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به طرطوس سوریه به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری از فعال شدن سامانه پدافندی در طرطوس واقع در غرب سوریه خبر می‌دهند. سوریهشبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که این حملات توسط جنگنده‌های این رژیم صورت گرفته است. رژیم صهیونیستیگزارشهای تأیید نشده هم حاکی از این است که صدای چند انفجار در طرطوس شنیده شده و دستکم دو موشک از حریم هوایی لبنان به سمت سوریه ...